top of page

Beeldkracht de basis van Systemisch werk

Systemisch werk gaat over verder kijken achter gevoelens, gedachten en gedrag. 

 

Wat draag jij dat van je (voor) ouders is en waar je misschien last van hebt? Kun jij leunen of uitreiken naar een ander en voelt dit prettig of los je dingen liever alleen op?  Wat wil jij als ouder je kinderen wel/niet meegeven?  

Veel van onze overtuigingen en patronen vinden hun oorsprong in het systeem waarin we zijn opgegroeid en ons later in begeven, zoals werk, school, relaties, land etc. 

In deze tweedaagse training ga je de basisprincipes van systemisch werk ervaren en toepassen. Je verruimt je blik als professional met als doel systemisch te kijken naar hulpvragen. Door hulpvragen in beeld te brengen krijg je inzicht in (mogelijk) verborgen patronen en gedragingen, de kracht van het beeld en jezelf.

 

Je leert tijdens deze twee dagen:

De basisprincipes van systemisch werken

De theoretische achtergrond

Kijken naar patronen en dynamieken in je familiesysteem.

Werken met de vijf systemische werkwoorden

Inzicht in jezelf en de ander

Systemische werkvormen

Tafelopstellingen analyseren

Je intuïtie vergroten

Onze trainingen zijn laagdrempelig, persoonlijk met een dosis gezonde humor.

handen rode aarde_edited.jpg

Beeldkracht in de praktijk

Muunga_WEB-28.jpg

"Hoe makkelijk is het om antwoord  te geven op hoe het écht met je gaat en hoe je je 'echt voelt? "

 

Met beeldkracht in de praktijk nodig je de ander uit gevoelens en gedachten te verwoorden in beelden op tafel. Deze visuele weergave van wat zich in het hoofd of lijf van de persoon afspeelt, zorgt voor meer inzicht.

 

Een opstelling op tafel spreekt tot de verbeelding, waardoor voor veel kinderen en (jong)volwassenen het aankijken en praten over hun hulpvraag makkelijker wordt. Denk hierbij aan hulpvragen over relatie, ziekte, werk, angst, onzekerheid en gedrag. 

Wat leer je tijdens deze drie dagen:

Beeldkracht inzetten als intake en tijdens sessies

Beeldkracht als tool te gebruiken in jouw werkveld

Jouw wijze van systemisch coachen ontwikkelen

Systemische vragen stellen

Werken met vloerankers

Mogelijke onderwerpen

relatie

gezin/opvoeden/scheiding

ziekte

overtuigingen en patronen uit het familiesysteem

verlies

werk

gedrag

doelen stellen/keuzes maken

Het is een persoonlijk, intensief traject, waarbij oefenen met elkaar centraal staat, zodat je na afloop vol vertrouwen aan de slag kunt als Beeldkrachtbegeleider. 

bottom of page